Universitatea din București împreună cu  Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Chimie, implementează proiectul Cunoaște-ți viitorul angajator prin practica activa! – PRACTICACTIV

Obiectivul general al proiectului urmareste dezvoltarea abilitatilor de munca ale persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala tertiara, in vederea integrarii cu succes pe piata muncii, dupa terminarea studiilor, precum si deprinderea de catre studenti a abilitatilor practice in domeniile de pregatire. Prin intermediul asigurarii conditiilor necesare participarii studentilor la stagii de practica de un inalt nivel calitativ, in cadrul unor companii publice sau private, studentii isi vor insusi competente specifice si experienta necesara tranzitiei de la scoala la viata activa.

Grupul tinta este format din studentii din anul II si III licenta si anul I si II master, din domeniile biologie, chimie si fizica.

Proiectul va genera rezultate finale destinate realizarii obiectivului general si obiectivelor specifice prin corelarea activtitatilor cu scopul proiectului intre institutiile implicate si vor avea in vedere:

    1. consiliere si orientare profesionala a studentilor in vederea pregatirii viitoarei cariere;
    2. cadrul general in care se vor desfasura stagiile de pregatire practica;
    3. modul de derulare al programelor de instruire pentru formarea personalului din companiile publice/private cu rol de tutori penru pregatirea practica a studentilor;
    4. monitorizarea, controlul si evaluarea rezultatelor partenerilor de practica si a studentilor;
    5. realizarea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica.

Proiectul isi propune sa organizeze activitati de consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire practica pentru un numar de 360 de studenti din regiunea Bucuresti Ilfov. Studentii sunt inscrisi la studii de licenta anul II si III si master anul I si II, in domeniile: biologie, chimie si fizica. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor incheia 20 de parteneriate cu companii publice si private, din cadrul carora se vor selecta si ulterior forma 20 de tutori care vor avea rolul de a pregati si monitoriza stagiile de pratica ale studentilor.

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, consultați paginile dedicate.